Vi blir hva vi spiser og også hva våre husdyr spiser!


Forbrukerinspektørene hadde 9. september et flott innslag om betydningen av husdyrenes fôr for fettsyresammensetningen av kjøttet. Programmet anbefales! Se det her.

Her kommer det frem at gressfødde dyr har lavere innhold av omega-6 fettsyrer, som er betennelsesfremmende fettsyrer. Det kommer også frem at dette er noe norske helsemyndigheter ikke interesserer seg for. Dette aspektet mangler fullstendig i de årlige publikasjonene fra Helsedirektoratet – Utviklingen i norsk kosthold. Vi i Kostreform har tidligere kommentert denne mangelen i vår gjennomgang av Utviklingen i norsk kosthold for 2014.

https://kostreform.no/pressemelding-kostreform-for-bedre-helse-mener-helsedirektoratet-feiltolker-utviklingen-i-norsk-kosthold-for-2014-og-gir-feil-rad-til-folket/

Mvh

Erik Hexeberg, Leder for Kostreform for bedre helse

Foto: Tim Green/Creative Commons