Uspiselig kolesterolkampanje!


1319109074222.MaxSize.w-900.h-900Denne teksten stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 20.september 2014 og er et svar på dette innlegget.

Uspiselig kolesterolkampanje!

Erik Hexeberg, lege, dr. med., spesialist i indremedisin, leder av foreningen Kostreform for bedre helse

Mills, Boots apotekene og Nasjonalforeningen for folkehelsen, aktørene bak «Den store sjekkedagen», sier at de først anbefaler å oppsøke lege når kolesterolnivået er over 7,8 mmol/L. Men kampanjen skremmer alle med et totalkolesterol over 5 mmol/L med at verdien er forhøyet. Mange av disse drar til fastlegen for å måle sitt kolesterol – poenget er at dette er meningsløst. Nye studier taler for at personer med en verdi under 5 mmol/L har størst risiko for en for tidlig død. Kampanjen formidler falsk trygghet.

Kampanjeledelsen forsøker å marginalisere synspunktene til foreningen «Kostreform for bedre helse», som jeg formidlet i Klassekampen 11. september. Vi blir beskyldt for å referere til utdaterte studier, fordi Sydney Diet Heart Study opprinnelig ble utført 1966-73 og angivelig med produkter med mye transfett. Forfatterne av reanalysen fra 2013 er klar på at transfett ikke er årsak til den økte dødeligheten i gruppen som fikk flerumettet omega-6-fett. Det er velkjent at transfett øker nivået av totalkolesterol, men i denne studien ble totalkolesterol klart redusert.

Oppslaget i TIME magazine – «Eat butter…» – bagatelliseres med å henvise til at den baserer seg på en enkeltpublikasjon hvor det i ettertid har kommet en korreksjon. TIME baserte seg på flere kilder, og den omtalte korreksjonen avsluttes utvetydig med at den ikke rokker ved konlusjonen i originalartikkelen.

Kampanjeledelsen påstår at en samleanalyse av 55.000 vaskulære dødsfall er mer representativ enn de nye norske resultatene fra HUNT-studien som ikke viser økt forekomst av hjerte- og karsykdom med økt kolesterolnivå. De over 60 studiene i samleanalysen er i hovedsak gjennomført på 1960- og 70-tallet, i transfettets tid. En samleanalyse av WHO viser at inntak av industrielt fremstilt transfett svarende til to energiprosent gir 23 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdom.

I perioden 1950-1970 svarte gjennomsnittlig inntak av transfett til cirka fem energiprosent. Transfettet kan ha forårsaket den statistiske samvariasjonen mellom forhøyet total-kolesterol og hjerte- og karsykdom. Transfett ble faset ut av margarinene omkring 1995 og ytterligere redusert i 2004. Deltakerne i HUNT-2 fikk målt kolesterol i 1995-97, og dataene er representative for perioden etter utfasing av transfett i margarin. Nye data fra andre land viser det samme – det er ingen sammenheng mellom total-kolesterol og dødelighet av hjerte- og karsykdom.

Kampanjeledelsen støtter seg på en ny samleanalyse. Den forskningsmessige gullstandarden er imidlertid intervensjonsstudier slik som Sydney Diet Heart Study. Resultatet burde føre til bekymring hos kampanjeledelsen, ikke bortforklaring.

At Vita Hjertego’ senker kolesterolnivået betyr ikke at det er hjertegodt! Skal Mills oppnå troverdighet må de dokumentere at Vita Hjertego’ faktisk reduserer forekomst av hjertesykdom og ikke bare kolesterol. Kampanjen «den store sjekkedagen» fremstår som en ren markedskampanje. Innholdet er mer hjerterått enn hjertegodt!