Rapport fra temakveld Vestfold: Fett, kolesterol og hjerte- og karsykdommer


Kostreform for bedre helse, Vestfold arrangerte åpent temamøte om: ”Fett, kolesterol og hjerte- og karsykdommer” på Sandefjord motorhotell den 26. oktober 2016 klokken 19.00.

Nestleder Per Bjønnes Kristiansen, ønsket velkommen til 60 deltagere og til kveldens foredragsholder dr. med. Erik Hexeberg. Hexeberg er spesialist i indremedisin. Han har tidligere drevet med forskning i 10 år, med fokus på hvordan hjertet trekker seg sammen. Han har jobbet på hjerteavdelingene på Haukeland sykehus, Vestfold sentralsykehus og Rikshospitalet før han arbeidet 10 år i legemiddelindustrien, blant annet med kolesterolsenkende medisiner. Fra 2010 har han sammen med sin kone, lege Sofie Hexeberg, drevet dr. Hexebergs klinikk i Sandvika. Klinikken er nå flyttet til Sandefjord helsepark.

Hjerte- og karsykdommer (HKS) er sykdommer i hjertet og i blodårene, og disse er årsak til ca. 45 % av alle dødsfall.

Hexeberg hevdet at det er sammenheng mellom:
• økende langtidsblodsukker og risiko for HKS allerede fra et normalt «langtidsblodsukker» (HbA1c) på 5,5 %.
• inntak av industrielt fremstilt transfett og HKS. Industrielt transfett øker ”det dårlige” LDL-kolesterolet og reduserer ”det gode” HDL-kolesterolet. Det er gunstig å ha et høyt HDL-kolesterol. Det var en kraftig økning av mat med industrielt transfett fra 1950-tallet og da spesielt i margarin. Fra 1998 ble det industrielt fremstilte transfettet fjernet fra margarinen på grunn av denne uheldige effekten på HKS. (Det finnes naturlig transfett fra drøvtyggende dyr, men dette er ikke helseskadelig).
• røyking og HKS. Røyking er forbundet med økt nivå av triglyserider og lavere nivå av ”det gode” HDL-kolesterolet.

Hexeberg hevdet videre at det ikke er noen sammenheng mellom inntak av:
• kolesterol og HKS
• total mengde fett og HKS
• mettet fett og HKS

Han fortalte at det ikke er bare tallverdien på ”det dårlige” LDL-kolesterolet som har betydning, men størrelsen på partiklene. De kan være ”små og tette” og er da farlige, eller de kan være ”store og luftige” og da ufarlige. Forhøyet nivå av triglyserider og et lavt nivå av HDL-kolesterol er forbundet med høy forekomst av de farlige ”små og tette” LDL-kolesterol-partiklene. Et ketogent kosthold (kosthold med lite karbohydrater og mye fett) reduserer de ”små og tette” partiklene og øker de ”store og luftige”. Man ser endring allerede etter 3 uker, men det kan for noen ta flere år før en oppnår den ønskede effekt. Blodprøver for å kartlegge LDL-partikkelstørrelse analyseres av Lab1.

Statiner reduserer LDL-kolesterolet og totalkolesterolet og reduserer på den måten også antallet av ”små og tette” partikler. Hexeberg mener at bruk av kolesterolsenkende medisiner må kartlegges i hvert enkelt tilfelle med blodprøver. Pasientens vilje til livsstilsendring vil være av avgjørende betydning. Hexeberg har hatt flere pasienter med betydelig bedring i kolesterolverdiene ved livsstilsendringer.

Man har i flere studier sett at ved å bytte ut mettet fett med flerumettet omega 6-fett har totalkolesterolet blitt redusert, men man har fått økt dødeligheten. Man vet også at omega 6 øker betennelser i kroppen, mens omega 3 reduserer.

Det kom spørsmål fra salen: Kan statiner være helsefarlig? Hexeberg sa at det fantes det ikke ett svar på. Noen får store bivirkninger som smerter i kroppen, og mulige bivirkninger er at de øker risiko for diabetes 2 og alzheimer. Det finnes andre som mener at statiner er så trygge at vi kunne ha det i drikkevannet, så hver og en må velge selv. Legen kan anbefale, men valget er pasientens eget.

Hexeberg ble takket for et flott og lærerikt foredrag av Per Bjønnes Kristiansen.

TORUNN MARIE MOHOLDT
Sekretær