Kostreform for bedre helse mener Helsedirektoratet feiltolker «Utviklingen i norsk kosthold for 2014» og gir feil råd til folket!


Ny studie fra Universitetet i Bergen viser ingen sammenheng mellom mettet fett og hjertesykdom og gir således støtte til Kostreforms vurdering.

Helsedirektoratet presenterte 21/1-2015 «Utviklingen i norsk kosthold for 2014» og hevder hovedproblemet i norsk kosthold er mettet fett og rødt kjøtt og oppfordrer oss blant annet til å spise mere kornprodukter. Vi er ikke enig!

Myndighetene gir dessverre et råd som er i direkte konflikt med deres egne råd (s.13): «For å redusere inntaket av mettede fettsyrer er det viktig å bytte fra fete til magre varianter av meieri- og kjøttvarer.»

Dette rådet stimulerer til mindre fett samlet sett og indirekte til et høyere forbruk av karbohydrat. Og myndighetene har selv konkludert med at det ikke er grunnlag for å redusere inntaket av total mengde fett.

Kostreform for bedre helse har gjennomgått rapporten.

Vår konklusjon er:

  • at den viktigste endringen i norsk kosthold etter siste verdenskrig knapt nok er synlig i rapporten – reduksjonen av industrielt transfett  – og sikre data på dagens tilstand synes å mangle.
  • at vi fortsatt spiser for mye karbohydrater, særlig i form av kornprodukter og sukker, og vi spiser for lite naturlig fett.
  • at den dramatiske økningen i konsumet av fjærfe sammen med et høyt karbohydratkonsum trolig er betennelsesfremmende og ugunstig.
  • at rapporten mangler informasjon om fettsyresammensetning i form av omega-3 og omega-6 fettsyrer i kosten. Det er sentralt i forhold til betennelsessykdommer.
  • at rapporten mangler informasjon om fettsyrekvalitet i kjøttet. Dette er viktig fordi et høyt innhold av omega-6 i dyrene viser sammenheng med betennelsesmarkører hos dem som spiser kjøttet.

Denne årvisse rapporten preges først og fremst av mangler og usikkerhet i data. Med så mye arbeid som ligger til grunn for utarbeidelse av rapporten og med den betydning rapporten har får rådgiving fra Helsedirektoratet er det overraskende at ikke de ovennevnte punkter er behandlet. Kostreform for bedre helse vil anbefale Helsedirektoratet en grundig gjennomgang av grunnlaget for rapporten slik at rapporten kan være mer nyttig i årene som kommer.

Helsedirektoratets råd om redusere mettet fett og bytte ut fete med magre meieri- og kjøttvarer har ikke vitenskapelig dekning. Rådet er feil!

Les vår fullstendig gjennomgang av «Utviklingen i norsk kosthold for 2014» her.

 

Kontaktpersoner:

Erik Hexeberg, leder av Kostreform for bedre helse, Tlf.:  9929 7979

Pål Jåbekk, Leder av fagrådet i Kostreform for bedre helse, Tlf.: 9185 5184

Leder av Kostreform for bedre helse, Erik Hexeberg, holder foredrag på Kostholdskonferansen i Larvik lørdag 28/2 kl 1540 : “Hvorfor trenger vi en kostreform?”