Prategruppe i Agder: Setesdal


Vel møtt til prategruppe i Setesdal

Neste møte planlegges til onsdag 22 februar 2017 kl 18:30 på Evjeheimen.

Sted for prategruppa er på Evjeheimen, det er her fremtidige møter skal foregå dersom ikke noe annet er avtalt.

Se referat fra prategruppen 25. januar HER

Vel møtt!

mvh
Signe Larsen