Prategruppa Agder


Velkommen til felles semesterstart !

Så er vi i gang igjen, med nytt semester. Vi måtte utsette den felles grillkvelden i juni til august pga sykdom. Men Marit som vi skulle ha vært hos, er nå langtidssykemeldt og venter på operasjon. Dermed har vi sett oss nødt til å hoppe over hele grillfesten.
Men en felles start vil vi likevel ha! Det skjer i Rådhusets kafeteria på Nodeland, tirsdag 13. september, kl. 19:00. Vi snakker litt om hva Kostreform er og vil som organisasjon og hva prategruppene ønsker å foreta seg innenfor denne sammenhengen.

Vi i fylkesstyret prøver å treffe behovene hos Kostreforms deltakere. Vi klarer ikke å gjøre alle til lags, men skal vi gjøre et forsøk må vi vite hva medlemmer og andre deltakere er opptatt av. Og vi vil at medlemmer skal bli kjent med hverandre innad.

Ellers opplyser vi om at Prategruppene i Lillesand/Grimstad og Arendal slår seg sammen denne høsten, inntil videre. Det samme gjør gruppene i Søgne og Songdalen.

Hold av datoen den 13. september og inviter gjerne med deg en venn. Er du overbevist om dette initiativet, så ber vi deg henge opp en og annen plakat i området der du bor.

Last ned invitasjonen HER

Vennlig hilsen
Reidun Vargas

ANNONSE