Om oss


Filosofi

Noe er katastrofalt galt. Selv om vi mennesker gjør fantastiske fremskritt innen teknologi og helsevitenskap blir befolkningen bare sykere og sykere. Omfanget av fedme, diabetes, hjerte- og karsykdom, slag, kreft og demens og andre livsstilssykdommer bare øker og øker. For den enkelte betyr dette unødvendige lidelser, redusert livskvalitet og for tidlig død. For samfunnet snakker vi om enorme utgifter og en tikkende helsebombe.

Årsakene til sykdomsutviklingen peker stadig tydeligere på et kosthold vi mennesker evolusjonært sett ikke er godt tilpasset. I tillegg utnytter den moderne matindustrien vår nedarvede biokjemi ved å tilsette maten blant annet salt og sukker for å øke salget.

Det er ikke bare de tradisjonelle usunne matvarene som gir oss uhelse. Kostholdsrådene vi får fra våre myndigheter henger ikke med på oppdatert kunnskap og har ikke et evolusjonsbiologisk grunnlag. Dette gjør at disse rådene også vil kunne bidra til økningen i sykdom, spesielt overvekt, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Det er derfor vi trenger en Kostreform.

Det er først og fremst på følgende punkter vi mener myndighetene gjør feil i sine råd:

  1. De undervurderer skadeeffektene av sukkerinntak og burde advare mot dette i større grad.
  2. De anbefaler høyt karbohydratinntak ved diabetes type 2. Når man har problemer med høyt blodsukker og dårlig blodsukkerregulering er karbohydratrestriksjon det beste alternativet og høyt karbohydratinntak vil gjøre tilstanden verre og kreve økt medisinering.
  3. De advarer mot inntak av mettet fett selv om det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for dette. Det gjør at inntaket av sunne matvarer som kjøtt og fete melkeprodukter reduserer unødig.
  4. De anbefaler et for høyt inntak av frøbaserte planteoljer og margariner, selv om den stadig økende mengde vitenskapelige data tyder på at dette ikke er sunne fettsyrer i store mengder. Smør er sunnere enn margarin.
  5. De anbefaler et for høyt inntak av stivelsesrike og raffinerte karbohydrater.
  6. De advarer mot høyt fettinntak, selv om høyt inntak av sunt fett ikke er usunt.
  7. De anbefaler fettreduksjon når man skal ned i vekt, mens forskning viser at den beste og sunneste strategien er reduksjon i karbohydrater.

Vi i Kostreform jobber for å endre myndighetenes råd i tråd med de overnevnte punkter.

Vi får stadig større innsikt i hva som faktisk kjennetegner et naturlig og sunt kosthold. Et naturlig kosthold basert på riktige retningslinjer legger veien åpen for at vi alle kan leve friske og gode liv helt inn i alderdommen. Denne moderne kunnskapen ønsker Kostreform å formidle til hele det norske folket.

Du kan støtte vårt arbeid ved å melde deg inn her!

 

Organisering

Foreningen Kostreform for bedre helse er en uavhengig, helsepolitisk organisasjon med formål å endre de offentlige kostholdsrådene med basis i oppdaterte forskningsresultater og erfaringer. Foreningen arbeider aktivt for å fremme et kosthold med stor andel ferske, naturlige råvarer med færrest mulig tilsetningsstoffer og også kosthold med begrenset innhold av karbohydrater. Foreningen vektlegger menneskers individuelle behov ut fra alder, helsetilstand og andre fysiologiske forskjeller.

Kostreform for bedre helse ble opprinnelig stiftet i 2007 som en pasientorganisasjon som skulle være et alternativ til Diabetesforbundet. Fokuset da var å fremme karbohydratredusert kosthold i behandling og forebygging av diabetes og tilknyttede livsstilssykdommer.

Siden da har organisasjonen endret seg til å bli en helsepolitisk organisasjon som jobber med å påvirke forskningsmiljø og helsepolitiske organ slik at de samfunnsmessige forhold legges til rette for et kosthold i tråd med foreningens mål om å oppnå den største helsegevinsten både for enkeltmennesket og samfunnet.

Foreningens virksomhet omfatter blant annet foredrag, møter, artikler, hjemmeside og annet informasjonsmateriell. Vi setter aktuelle problemstillinger på dagsorden ved å igangsette debatter og delta i debatter initiert av andre.

Virksomheten følger en aktivitetsplan godkjent av landsmøtet.

For utfyllende informasjon om foreningen kan du lese våre vedtekter her (pdf).

 

Kostreform for bedre helse

Postboks 420

2051 Jessheim

post@kostreform.no