– MÅ VI TENKE HELT NYTT NÅR DET GJELDER KREFT?


En av tre nordmenn rammes:

– MÅ VI TENKE HELT NYTT NÅR DET GJELDER KREFT?


– Hvorfor er kreft på få år blitt den hyppigste dødsårsaken i Norge? – Hvorfor anbefaler ikke helsevesenet livsstilsendringer ved kreft? (Overbevisende forskning tyder på at det har effekt)– Hvorfor advares ikke kreftpasienter mot sukker? (kreftceller er langt mer avhengig av sukker enn friske celler)

Forståelsen av årsakene til kreft er grunnleggende feil, hevder amerikansk forskergruppe.

«Kreftforskningen har altfor lenge vært dominert av en dogmatisk misoppfatning av hva som skjer på molekylært nivå i dannelsen av kreftceller. Dette er sterke ord, men dessverre et faktum», fremhever leder for forskningsgruppen, professor Thomas N. Seyfried ved det prestisjetunge universitetet Boston College.

Det har lenge vært kjent at et fellestrekk ved kreftceller er endret metabolisme. De produserer energi på annet vis en friske celler, såkalt anaerob energiproduksjon uten bruk av oksygen. Dette har man tolket som resultat av forutgående mutasjoner i cellens arvestoff. 

«Vi kan nå påvise at det er omvendt!» sier Seyfried. «Mutasjoner i cellekjernenes DNA er en følge av den endrede metabolismen. Og endret metabolisme er igjen resultat av skader på cellens energifabrikker; mitokondriene. Disse skadene oppstår som følge av en rekke ulike miljømessige faktorer i celleplasma og den ekstracellulære væsken som omgir cellene». 

«Derfor oppstår kreftceller som en ren  overlevelsestrategi for celler i et for toksisk miljø», hevder professoren. «I prinsippet er all kreft av samme type, som oppstår i forskjellige organer og steder i kroppen. Dette åpner for helt nye og mye mindre skadelige behandlingsformer av kreftsykdom», fortsetter Seyfried. «Men det tragiske er at denne nye kunnskapen møter massiv motstand i medisinske og farmasøytiske miljøer, fordi den rokker ved hele kreftparadigmets grunnvoller», avslutter han.

Professor Thomas N. Seyfried kommer for å holde hovedinnlegget på dette formiddagsseminaret 24 april og på Nordisk Ernæringskonferanse  24. og 25. april i år.

TID: Fredag 24. april kl 09:00 – 12:00
STED:    Felix Konferansesenter  –  Aker Brygge, Oslo 
TEMA:   Kreft: En metabolsk sykdom? Hva betyr det for kreftbehandling?

LES MER OG MELD DEG PÅ HER:

Seminar: https://kostreform.no/fagseminar-om-kreft/

Nordisk Ernæringskonferanse: https://kostnytt.no/nordiskkonferanse

ARRANGØR:
Kostreform for bedre helse
Per Bjønnes Kristiansen, leder
M: 928 31 704
E-post: per@kostreform.no