Kostreforms landsmøte 2018: Nytt styre og nye planer


Lørdag 21. april avholdt Kostreform sitt 11. landsmøte på Gardermoen. Viktigste saker på et landsmøte er som regel valg og planene for veien videre. Sånn også for Kostreform i år.

Det møtte delegater fra alle aktive fylker: Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark/Oppland, Vestfold/Telemark, Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Troms. Fylkeslagene i Agder og Nordland er ikke per i dag aktive med valgt styre. I tillegg møtte det en gjest fra Møre og Romsdal, Bodil Vaagsæther fra Molde, som ble valgt inn som vara i landsstyret. Her alle som deltok på landsmøtet fra venstre:

Vegard Holum – Oslo og Akershus, Marius W Larsen – valgkomité, Håkon Bøen – Oslo og Akershus, Erik Johannes Bedsvaag – Landsstyret, Gunn-Karin Sakariassen – Landsstyret, Andreas Dønåsen – Landsstyret, Silje E. Vassøy Pettersen – Rogaland, Torunn Marie Moholdt – Vestfold, Roger Aastrand – Rogaland, Vigdis Akre – Oslo og Akershus, Geir Finnbråten – Landsstyret, Tove Marcussen Traheim – Oslo og Akershus, Randi Eikevik – Trøndelag, Frank Uthaug – Hordaland, Vigdis Benno Hjelmås – Oppland og Hedemark, Sissel Nordgård – Troms Per Bjønnes Kristiansen – Landsstyret, Bodil Vaagsæther – Møre og Romsdal, Ena-Maria Hijman – Troms, Tove Riise Grastveit – Landsstyret, Arthur Træen – delegat fra Hordaland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Nytt landsstyre

Valgkomiteen ved Marius Larsen presenterte forslaget til nye kandidater. Han begrunnet forslaget sitt ut fra følgende kriterier; behovet for kontinuitet, forskjellig kompetanse og georgrafisk spredning. Forespørselen til alle medlemmer om interesse for å bidra hadde gitt god respons. Så god at valgkomiteen hadde fått landsmøtet til å vedta å utvide antall varamedlemmer fra tre til fem.

Det nye lansstyret er:

Leder: Per Bjønnes Kristiansen, Vestfold (Valgt for 1 år)

Fagrådsleder: Jens Veiersted, Akershus (1 år)

Styremedlemmer: Gunn-Karin Sakariassen, Oslo/Akershus (2 år)
Randi Eikevik, Trøndelag (2 år)
Elisabeth Henriksson, Oslo/Akershus (2 år)

Styremedl. ikke på valg: Tove Riise Grastveit, Hordaland (Sitter 1 år til)
Geir Finnbråten, Akershus (Sitter 1 år til)
Erik J. Bedsvaag, Østfold (Sitter 1 år til)

Varamedlemmer: 1. Vigdis Benno Hjelmås, Oppland (1 år)
2. Bodil Vaagsæther, Møre og Romsdal (1 år)
3. Silje E. Vassøy Pettersen, Rogaland (1 år)
4. Sissel Nordgård, Troms (1 år)
5. Håkon Bøen, Oslo/ Akershus (1 år)

 

Nye planer

Under landsmøtets behandling av aktivitetsplanen ble det foreslått at saker som var behandlet og vetatt under inkomne forslag skulle tilføyes denne planen. Følgende aktivitetsplan ble da enstemmig vedtatt:

1) Kostreform deltar på Arendalsuke for å markere vårt helsepolitiske program og kostråd. Vi skal der utfordre helsemyndighetene og møte dem til paneldebatt. (Les egen sak)

2) Kostreform tar initiativet til et opprop for endring av helsemyndighetenes kostråd i retning vår kostholdsforståelse. Oppropet skal samtidig inviterer folk til å registrere sine erfaringer med våre kostholdsråd.

3) Kostreform tar initiativet til å synliggjøre den eksplosive utbredelsen av diabetes. Samtidig skal foreningen gjennomføre tiltak som viser årsakene til denne sykdommen og myndighetenes ansvar for at utviklingen går i gal retning.

4) Gjøre et synlig vedvarende opptrapping av publisering på kostreform.no, egen Facbookside og nyhetsbrev.

5) Kostreforms kostråd oppdateres, nyere forskning legges til og presenteres i løpet av
kommende landsmøteperiode.

6) Ny reklamebrosjyre lages, trykkes, tas i bruk, og erstatter de gamle i løpet av kommende landsmøteperiode.

7) Hjemmesidene oppgraderes i løpet av kommende landsmøteperiode.

8) Arbeid/prosjekt om skolemat startes i kommende landsmøteperiode – forutsatt at man får satt sammen en prosjektgruppe.

Landsstyret vil etter hvert fortelle nærmere om når og hvordan vi setter i gang med de forskjellige aktivitetene på nettsidene våre og i nyhetsbrev.

Prosjektstilling på deltid
Landsmøtet godkjente også enstemmig å engasjere Per Bjønnes Kristiansen på deltid til å utvikle og drifte større arbeidskrevende prosjekter. Prosjekter som som skal skape både synlighet, flere medlemmer og større inntekter. Vervet som styreleder og arbeidsoppgaver direkte knyttet til styrearbeidet skal fortsatt gjøres på dugnad. Engasjementet skal også bestå i å fylle innhold på hjemmesiden, Facebook og lage nyhetsbrev.