Kostreform Hordaland inviterer til temakveld


Kostreform Hordaland ønsker velkommen til temakveld

Dato: 22.05.2017
Sted: Batteriet, Kong Oscarsgt.7
Klokken: 18:30 -20:00

Tema: diabetes og litt om mineralers betydning for metabolsk status

Ved diabetessykepleier/terapeut Tove Riise Grastveit og sykepleier/terapeut(for Trace Elements) Margot Carlsen.

Pris:
Medlemmer: gratis
Ikke medlemmer: kr.50,-(til kaffe etc.)

Velkommen!

Styret Hordaland

temakveld