Kostreform Agder inviterer til lavkarbo-prategruppe


Dato: tirsdag 15. mars 2016, kl. 19:00

Adresse: Skinnarsmoen 41 A, 4645 Nodeland

Nytt møte i Songdalen Prategruppe 15. mars. Av ulike grunner har vi måtte utsette dette møtet en uke, slik at møtet finner sted den 15. mars. Se vedlegg.

Nye prategrupper: Siden sist har mye skjedd. Det er nå i gang fem prategrupper. Foruten her i Songdalen er grupper blitt dannet i Grimstad, Arendal, Evje og Søgne. Kristiansand står trolig for tur. Dersom du ønsker at det skal dannes en lokal gruppe i nærheten av ditt hjemsted, så si fra til oss, så hjelper vi deg med starten. Dannelse av lokale prategrupper blir hovedaktiviteten vår i år.

Pratedager: Vi ønsker vi å arrangere en og annen felles «Pratedag», der alle prategruppene inviteres til matlaging, undervisning og kanskje en tur i omgivelsene, for å bli kjent med hverandre, lære noe nytt og sammen tenke ut inspirerende ideer for aktiviteter på fylkesplan.

Invitasjon til møtene: At vi nå satser på lokale Prategrupper innebærer endringer når det gjelder utsendelse av invitasjoner. Lokale invitasjoner vil ikke lenger bli sendt til alle medlemmer. Invitasjonen vedlagt denne mailen er det siste gang samtlige medlemmer mottar. I stedet skal jeg prøve fra nå av å få sendt ut samlet informasjon om dato, sted og tema for alle prategruppene én gang i måneden.

Foredrag: Vi ønsker også snart å komme i gang igjen med foredragsvirksomhet. Ønskelista mangler ikke innhold. Hvor langt vi kommer innen året er omme, gjenstår å se, og mye avhenger av den responsen vi får hos medlemmene.

Vel møtt!

Kontakt: Reidun Vargas, tel. 948 04 229

 

 

ANNONSE