Kostkonferansen STAVANGER 2014


hovedbilde

Få med deg Kostkonferansen i Stavanger 8. november. Konferansen arrangeres av Rogaland fylkeslag.

Kom og møt innovative og moderne kostholdseksperter. Konferansen henvender seg til folk som er opptatt av helsen sin og ønsker et friskere liv med høy livskvalitet. Sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, overvekt, allergier, demens, astma, matintoleranse osv. øker dramatisk. For samfunnet snakker vi om en tikkende helsebombe. For enkeltindividet handler det om helseplager, smerte og alvorlig sykdom. Konferansen vil belyse årsakssammenhengen mellom disse sykdommene og den moderne og industriproduserte maten. I tillegg blir det mange gode råd om hvordan man kan legge om til et helsebringende kosthold.

Besøk konferansens hjemmeside for mer info og påmelding på Kostkonferansen.no