Kostholdskonferansen i Bergen – fylkeslederen har ordet


Årets kostholdskonferanse i Bergen setter forebygging og individets potensiale for endring på agendaen. Mennesker har ulik bagasje, preferanser, ønsker og behov. Vi må erkjenne at mennesker er unike og der er ingen ufravikelig oppskrift på helse og velvære. No size fits all. Individuell tilnærming er en forutsetning for å lykkes med forebyggende kostholdsstrategi. Kostreform for bedre helse ønsker økt fokus på potensialet ved forebygging. Forebygging vil trolig være ressursbesparende for både individ og samfunn. Ikke minst kan mange mennesker spares for unødvendig lidelse.

Vi kan ikke snakke om helse og forebygging uten å snakke om mat. Maten leverer vårt drivstoff. Det er av betydning hvordan kostholdet er sammensatt. Cellene våre trenger hver dag tilførsel av essensielle næringsstoffer. Dette betyr at vi må spise dem, ellers mangler vi dem. Det kan få konsekvenser på sikt. Vi har invitert ernæringsterapeut Jens Veiersted til å snakke om hvordan vi kan holde oss frisk med maten vi spiser.

Mennesker har store iboende ressurser og kan iverksette betydelige endringsprosesser. Resultatet kan være vel verdt det og gi ny mening i tilværelsen. Livsutfoldelse og livskvalitet er viktige verdier i forhold til velværet. Med oss på konferansen har vi Espen Tyrihjell. Han har gjort sine personlige bragder og fått ”et nytt liv”. Han vil fortelle sin gripende historie som trolig kan inspirere og tenne håp og motivasjon hos andre.

Endring kan være svært krevende. Våre vaner preger hverdagen. Når vi har dårlig tid og ulike stressmomenter dukker opp, er det vanene våre som rår. For å gjennomføre endringer kreves litt disiplin selvsagt. Før vi kommer så langt må vi ha tilgjengelig motivasjon og få en opplevelse av sammenheng. Dette får vi gjennom økt kunnskap, håndterbar målsetning og meningsdannelse. Det er helt avgjørende å legge lista på riktig sted og være god og tålmodig med seg selv. Mestring er en nødvendig drift for å lykkes på sikt. Mentalhygienen må ikke undervurderes i en slik prosess. Vi er glad for å ha med oss Linn Bæra på årets konferanse. Hun vil belyse betydningen av god mentalhygiene.

Debatter omkring kost og ernæring er ofte preget av kontraster og enten/eller perspektiv. Er fett farlig eller ikke for eksempel? Det er ikke ett fett hvilke fett man spiser, men dette er et spørsmål som trenger nyansering. Noen typer fett er forbundet med stor helserisiko, andre typer fett er verdifull næring. Det er omdiskutert hvilke typer fett som tilhører hvilken kategori, og det er jo selvsagt forvirrende. Ernæringsspesialist og doktorgradsstipendiat ved UIB, Vivian Veum, vil forsøke å avdekke denne omstridte gåten litt for oss.

Roten til sykdom sitter i tarmen, er det flere som hevder. En av fjorårets bestselgende bøker var ”Sjarmen med tarmen”, folkelig og artig. Gjenkjennelsesfaktoren var trolig medvirkende til det suksessrike salget. Tarmtrøbbel er en uforskammet vanlig plage. Forfatteren mente at tarmen må være det mest undervurderte organet i kroppen. Tarmen er faktisk en helt vesentlig del av vårt førstelinjeforsvar. Vi blir sårbare om dette forsvaret brister. I de senere årene har forskning relatert til tarmhelse virkelig skutt fart, og bra er det. Gastroenterolog ved Haukeland sykehus, Trygve Hausken, vil opplyse og inspirere oss med sitt foredrag ”Generasjon mageplage”.

Vi håper og tror at foredragsholderne vil servere noen gode porsjoner inspirasjon – i så tilfelle er målet med konferansen innfridd!

Konferansen byr også må deltakergave, ”Goodiebagen”, med flere kjekke sponsorbidrag. I tillegg blir det utlodding av flotte sponsorgaver fra konferansens begynnelse til slutt – det er bare å glede seg!

Hjertelig velkommen til Kostholdskonferansen i Bergen!

Therese H Elvemo

Therese H Elvemo

Vennlig hilsen
Therese Elvemo,
fylkesleder Kostreform Hordaland