Kolesteroldebatten og bindinger til margarinindustrien


1319109074222.MaxSize.w-900.h-900Denne teksten stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 7. oktober 2014 og er et svar på dette innlegget.

Under overskriften – Den «nye» kolesteroldebatten – blir jeg av tre professorer og en stipendiat kritisert for å komme med grunnløse påstander. For dem er det «krystallklart» at mettet fett bør byttes med flerumettet fett. De påstår at jeg hevder at høyt kolesterolnivå ikke øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og at mettet fett ikke øker kolesterolnivået i blodet. Det første er riktig, men jeg har ikke skrevet noe om hvordan mettet fett påvirker kolesterolnivået. Det jeg har skrevet er at et høyt inntak av mettet fett ikke er forbundet med hjerte- og karsykdom. Det er uvesentlig om mettet fett gir økt kolesterolnivå eller ikke hvis det ikke samtidig øker forekomst av hjerte- og karsykdom. Det er påfallende at 50 år gamle finske studier trekkes frem, og en samtidig ønsker å se bort fra nye norske data som ikke kan reprodusere sammenhengen mellom økt kolesterolnivå og økt forekomst av hjerte- og karsykdom. Nye data fra andre land peker i samme retning. Reproduserbarhet er et sentralt forskningsprinsipp. Men det er mulig at det ikke passer med en kritisk tilnærming når man er honorert rådgiver for Mills (Retterstøl), eller stipendiat og veileder på forskningsprosjekt knyttet til «den store sjekkedagen» (Svendsen og Retterstøl) eller samarbeidspartnere for Mills i utviklingen av Vita Hjertego-produktene (Pedersen og Ose). Når man bruker sin tilknytning til UiO for å bygge troverdighet, er det uetterrettelig at en ikke viser sine bindinger. (KK har bekreftet at ingen bindinger ble oppgitt.)

Erik Hexeberg, lege dr. med. spes indremed. Leder av Kostreform for bedre helse.