Helseministeren gjør et sykt folk enda sykere!


Tekst: Leder i Kostreform Erik Hexeberg

Foto: Bjørn Stuedal, Shutterstock

 

Bilde: Bjørn Stuedal

Bilde: Bjørn Stuedal

Helseminister Høie har hatt nok et samarbeidsmøte med sine samarbeidspartnere innen matindustrien. (1)

Denne gang skal de samarbeide om å redusere innholdet av mettet fett i matvarene – og «matbransjen skal lage en plan for å kutte mettet fett» ifølge Dagens Næringsliv. Det gis inntrykk av at matbransjen samarbeider for å bedre folkehelsen. Men er det grunn til å tro at denne reduksjonen i mettet fett vil bedre folkehelsen?

Hovedpoenget er at matbransjen skal lage flere produkter som kan kvalifisere til «nøkkelhullsmerket». Det er matvarer som skal ha lavere innhold av sukker, salt og total mengde fett – ikke primært mettet fett (2).

Bivirkningene av slike produkter som har redusert fettinnhold er at de vil ha et økt karbohydratinnhold. Hvis reduksjonen av mettet fett skal oppnås ved å redusere total mengde fett er dette egentlig ikke i tråd med våre myndigheters råd. Ved siste kostråd fra myndighetene ble anbefalingene for inntak av total mengde fett endret fra en anbefaling om å redusere inntaket til under 30 % av energien til at inntaket av fett skal utgjøre mellom 25% og 40 % av energiinntaket. Ved siste Norkost-undersøkelse var det gjennomsnittlige fettinntaket for befolkningen 34 energiprosent – med andre ord godt innenfor de justerte anbefalingene. Å redusere fettinntaket i befolkningen ytterligere med en økning av karbohydrater som forventet bivirkning vil være stikk i strid med Kostreform sine kostholdsråd (3).

Et økt karbohydratinnhold vil føre til at flere vil få overvekt og fedme, flere vil få diabetes, flere vil få hjerte- og karsykdom og det vil bli en ytterligere økning av antall personer med betennelsessykdommer. Dette bli bare en forsterkning av den negative sykdomsutviklingen vi har i den norske befolkningen. I dag har en million nordmenn enten diabetes eller prediabetes, en million nordmenn har for høyt blodtrykk, 450.000 har hjerte- og karsykdom, 400.000 har eller har hatt astma og 370.000 har KOLS, 300.000 har revmatisk sykdom og vi kunne fortsatt oppramsingen.

butikk

Nøkkelen til en bedre folkehelse?

Høie tror at nøkkelen til en bedre folkehelse ligger i flere industriproduserte matvarer. Matvareindustrien har tidligere fôret oss med transfett som viste seg å påføre befolkningen hjerte- og karsykdom. Er det grunn til å stole på matindustrien nå? Høies tette samarbeid med matindustrien er problematisk (4). Kostreform anbefaler naturlige og ikke industribearbeidede matvarer.

Kostreform mener utviklingen i det norske kosthold er på feil vei og våre myndigheter tar ikke inn ny kunnskap i vurderingen. Dette har vi omtalt i vår kommentar til Helsedirektoratets «Utviklingen for det norske kosthold for 2014 (5)

I årets statsbudsjett utgjør helsekostnader (HOD + sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførhet) mer enn 28 % og hadde en vekst fra året før på godt over 10 %. I Norge har vi ikke lenger et helsevesen, vi har vel heller et sykevesen slik utviklinger er blitt. En slik utvikling er ikke bærekraftig.

Det eneste som er sikkert er at Høies samarbeid sørger for at det blir mer fett for matbransjen enn for oss forbrukere!

 

1. http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/05/11/1538/Helse/matbransjen-skal-lage-plan-for–kutte-mettet-fett

2. http://www.nokkelhullsmerket.no/om_nokkelhullet/article7.ece

3. https://kostreform.no/om-oss/kostholdsrad/

4. http://www.dagensmedisin.no/debatt/kosthold-fettrad-og-troverdighet

5. https://kostreform.no/pressemelding-kostreform-for-bedre-helse-mener-helsedirektoratet-feiltolker-utviklingen-i-norsk-kosthold-for-2014-og-gir-feil-rad-til-folket/