Fett og fakta på sjekkedagen


1319109074222.MaxSize.w-900.h-900

Denne artikkelen stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 11.09.2014

Fett og fakta på sjekkedagen

Erik Hexeberg, lege, dr. med., spesialist i indremedisin, leder av foreningen Kostreform for bedre helse

Mills i samarbeid med Boots apotekene, Grete Roede og Nasjonalforeningen for folkehelsen gjennomfører nå sin årlige kampanje for å få alle til å måle total-kolesterol (kolesterol) i blodet. Dersom verdien er under 5 mmol/L blir en fortalt at alt er greit. Har en høyere verdi anbefales en å oppsøke lege for utvidede målinger. Kampanjen anbefaler å bytte ut mettet fett med mer flerumettet fett. Anbefalingen er å bytte til et Vita hjertego’-produkt.

Denne kampanjen baserer seg på to påstander:

1. En kolesterolverdi over 5 mmol/L gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.

2. Å bytte ut mettet fett med flerumettet fett vil redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Ny forskning indikerer at begge disse påstandene sannsynligvis er feil.

Den siste norske undersøkelsen av sammenhengen mellom kolesterol i blodet og dødelighet ble gjort i Nord-Trøndelag (HUNT 2). Mellom 1995 og 1997 fikk 52.000 personer målt kolesterol. Ti år etterpå viste analysen at de med høyt kolesterolnivå ikke hadde høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn de med lavt kolesterol. For kvinner var det stikk motsatt. Jo høyere kolesterol, jo lavere var dødeligheten. Undersøkelser i andre land gjort i samme tidsrom viser samme tendens.

Nye samleanalyser viser at det ikke er noen sammenheng mellom forekomst av hjerte- og karsykdommer og inntak av total mengde fett eller inntak av mettet fett. Det internasjonale magasinet TIME Magazine viet sin hovedartikkel og sin forside i utgaven 23. juni i år til å avdemonisere fett: «Eat butter. Scientists labeled fat the enemy. Why they were wrong.»

Mills (Vita hjertego’) pusher befolkningen til å bytte mettet fett med flerumettet fett for å redusere kolesterol og påstår at dette reduserer hjerte- og karsykdom. Imidlertid stilles det spørsmål blant fagpersoner om det å bytte ut mettet fett med flerumettet fett gir en reduksjon av hjerte- og karsykdom. En reanalyse av data fra Sydney Diet Heart Study publisert i 2013 viste at de som byttet ut mettet fett med flerumettet fett av omega-6 typen (linolsyre) fikk 70 % flere tilfeller av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med kontrollgruppen til tross for lavere kolesterol. En samleanalyse med lignende studier bekreftet funnene. Det var økende forekomst av hjerte- og karsykdom med økt inntak av flerumettet fett med omega-6-fettsyrer! Tre ledende professorer innen ernæring ved Københavns universitet advarte på universitetets hjemmeside i oktober 2013 mot å bytte ut mettet fett med flerumettet fett.

Basert på ny kunnskap vil vi anmode Mills, Boots apoteker, Grete Roede og Nasjonalforeningen for folkehelse om å stoppe kampanjen ”den store sjekkedagen” umiddelbart. Den bidrar kun til falsk trygghet og villeder befolkningen.