Feil om Mills


Linda Granlund

Linda Granlund

Denne teksten stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 6. oktober 2014 og er et svar på dette innlegget.

Feil om Mills

Erik Hexeberg kommer i Klassekampen 20. september med kritikk mot Mills DA og dokumentasjonen som ligger til grunn for Vita hjertego’ produktene.
Produktene er utviklet i tråd med de gjeldende kostholdsanbefalingene. Grunnlaget er en gunstig fettsammensetning, med lav andel av mettet fett og høy andel flerumettet fett. Vi har gjennomført kliniske studier som viser at Vita hjertego’ margarin reduserer kolesterolet betydelig sammenlignet med meierismør. De er gjort i samarbeid med ledende forskningsmiljøer og publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.
Verdens helseorganisasjon (WHO) vil redusere forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer, deriblant hjerte- og karsykdommer, med 25 prosent innen 2025. Norge har forpliktet seg til å følge disse målene. Ett tiltak er å redusere inntaket av mettet fett med 35 prosent.

Sammenheng mellom inntak av mettet fett, kolesterol og risiko for hjerte- og karsykdommer kommer tydelig frem i FAO/FN-rapporten fra 2010. Verdens ledende eksperter har gått igjennom all tilgjengelig dokumentasjon på området fett, kosthold og helse. Det er overbevisende dokumentasjon for at å bytte ut mettet fett med flerumettet fett reduserer kolesterolet og risikoen for hjerte- og karsykdommer.
Det er slike kunnskapsoppsummeringer vi legger til grunn når vi utvikler Vita hjertego’-produkter.

Mills v/ Linda Granlund.

 

Les svaret til Erik Hexeberg på dette innlegget her