Fakta om fett og hjertehelse


SjekkedagenDette innlegget stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 13.september 2014 og er et svar på dette innlegget.

Fakta om fett og hjertehelse

I Klassekampen 11. september kritiserer Erik Hexeberg opplysningskampanjen «Den store sjekkedagen» som Nasjonalforeningen for folkehelsen, Boots apotek, Grete Roede og Mills arrangerer denne uken. Kritikken baserer seg på en rekke faktafeil og skjev framstilling av forskning.

Målet med vår kampanje er å øke bevisstheten i befolkningen om sunn hjertehelse og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Ved Boots apoteker kan alle få målt sitt kolesterol og få informasjon om hjertesunne levevaner. Det stemmer ikke at vi anbefaler at de som får målt verdier over 5 mmol/l å gå til lege. Derimot anbefaler vi alle som får målt verdier over 7,8 mmol/l å kontrollere verdien hos fastlegen.

Hexeberg påstår at kampanjen er basert på påstander om at kolesterolverdier over 5 mmol/l gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. En rekke epidemiologiske studier viser en sammenheng mellom høyt kolesterol og økt dødelighet, og dette framkommer tydelig i en oversiktsanalyse publisert i The Lancet i 2007. Den omhandler 55.000 vaskulære dødsfall, mens Hunt-materialet Hexeberg viser til, omhandler under 800.

Når det gjelder inntak av mettet fett, vil vi henvise til de nordiske ernæringsanbefalingene som ble lansert i 2012. Dette er anbefalinger utarbeidet av de fremste ernæringsekspertene i Norden, basert på all tilgjengelig litteratur på området. Deres klare anbefaling er at det er gunstig å erstatte mettet fett med flerumettet fett.

Hexeberg refererer til en artikkel i TIME Magazine og Sydney Diet Heart Study som nye studier som mot­beviser dette. Dette stemmer ikke. Mye av argumentasjonen i TIME Magazine er basert på en oversiktsartikkel skrevet av Chowdhury og medarbeidere, hvor man ikke fant noen sammenheng mellom inntaket av mettet fett og risikoen for hjerte- og karsykdommer. Artikkelen har vært gjenstand for svært mye kritikk fra fagmiljøene, og artikkelforfatterne har i ettertid kommet med en revidert versjon.

Hexeberg henviser videre til resultatene fra Sydney Diet Heart-studien. Når Hexeberg anklager oss for å ikke benytte ny kunnskap, undrer det oss at han selv velger å argumentere med en studie gjennomført på slutten av 1960-tallet. Artikkelen baserer seg på en studie gjennomført i Australia i tidsrommet 1966–1973 med produkter som inneholdt høye andeler transfett. Dette gjør at resultatene fra studien ikke egner seg til å hverken å bekrefte eller avkrefte sammenhengen mellom mettet fett og hjerte- og karsykdommer.

Flere nye studier viser at det er overbevisende dokumentasjon for at å bytte ut mettet fett med flerumettet fett reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Den nyeste oppsummeringsartikkelen, hvor mange av verdens ledende medisinske miljøer er involvert, viser 13 prosent lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer ved å bytte ut mettet fett med flerumettet fett.

Kampanjen vår støtter seg altså til solid faglig dokumentasjon og gjeldende anbefalinger. Det er dette som må ligge til grunn når man gjennomfører helserelaterte opplysningskampanjer, ikke enkeltstående publikasjoner og egne preferanser.

 

Kjersti W. Garstad, fagsjef i Boots apotek

Linda Granlund, PhD, direktør Helse og Ernæring, Mills DA

Øivind Kristensen,Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje