Fagrådets side


Fagrådet er foreningens faglige rådgiver. Det har 6-8 medlemmer som oppnevnes hvert år av landsstyret etter forslag fra rådets leder. Fagrådet svarer blant annet på spørsmål av allmenn interesse og formidler aktuell forskning innen foreningens virkeområde.

På denne siden bidrar rådets medlemmer med kortere og lengre tekster. Tekstene er både for å skape debatt og diskusjon og for å komme med faglige innspill til dagsaktuelle temaer.

Fagrådets leder er Jens Veiersted.

Jens Veiersted, leder Fagrådet

Jens Veiersted, leder Fagrådet