Et friskere folk med Kostreforms kostråd!


Tekst: Erik Hexeberg og Julia Benito

– Kostreform for bedre helse er i medgang!

 

Det nye styret i Kostreform for bedre helse har nylig gjennomført en strategisamling, den andre i rekken. Vi har lagt planer for styrets og Kostreforms arbeid frem til neste landsmøte.  Etter noen år med stagnasjon og tilbakegang i antall medlemmer, er nå utviklingen god –  det er tydelig at vi er på riktig vei! 

Antall medlemmer

 

Kostreform har vært mer synlige i kostholdsdebatten siste året, og vi skal fortsette med det. Særlig skapte lanseringen av våre kostråd i januar mye oppmerksomhet. Våre kostråd gir et godt utgangspunkt for arbeidet videre fremover. Vi ser at det stadig kommer nye vitenskapelige artikler som støtter våre råd. Det vi står for vinner frem!

Styrets aktivitetsplan tar utgangspunkt i det vi anser som vårt vinnende formål: «Vi gjør Norge friskere ved å få befolkningen til å følge Kostreforms kostråd.» Vår aktivitet og våre planer tar utgangspunkt i dette.

Vi skal også fortsette med flere heldagsmøter. De nærmeste er Oslo 6. september (Om matkvalitet), Stavanger 19. september, Høstkonferansen (Lille Måne i samarbeid med Kostreform for bedre helse og Helsemagasinet VOF) 7.-8. november. Vi planlegger også å hjelpe flere fylkeslag i gang slik at vi får spredt aktiviteten bedre.

En av våre store utfordringer, er at vi er en liten organisasjon hvor alt arbeid gjøres på frivillig basis. Styret vil forøke å etablere en organisatorisk ryggrad med lønnede administrative funksjoner. Skal vi greie det, trenger vi nye medlemmer. Hvis alle medlemmer rekrutterer et nytt medlem hver, er vi langt på vei!

Som medlem kan du hjelpe oss å nå våre felles mål. Både gjennom engasjement på Facebook og i media, ved å bidra i fylkeslag, å hjelpe til med å starte fylkeslag eller annen aktivitet. Vi ønsker også din tilbakemelding på om vi er på riktig vei. Vi kommer til å sende ut en enkel spørreundersøkelse og ønsker din hjelp til å justere kursen videre.

Vi i styret ønsker deg en god sommer som gir deg ny energi med riktig mat og mye sol!