Definisjon av lavkarbo


Vi i Kostreform for bedre helse ønsker en mer balansert og tydeligere debatt og diskusjon rundt helseeffektene av karbohydratrestriksjon eller lavkarbo. Får å oppnå dette har vi laget en definisjon av lavkarbo og tilknyttede begreper basert på internasjonale definisjoner. Et lavkarbokosthold inneholder ≤25% av energiinntaket eller under 125 gram karbohydrat.

Vi oppforder alle til å benytte seg av definisjonene under og om å komme med innspill om ønskelige endringer i definisjonene.

Følgende er våre definisjoner:

  • Moderatkarbo defineres som: 25-40% av energiinntaket av energiinntaket eller under 200 gram karbohydrat.
  • Lavkarbokosthold defineres som: 10-24,9% av energiinntaket eller under 125 gram karbohydrat.
  • Ketogent lavkarbokosthold defineres som: ≤10% av energiinntaket eller under 50 gram karbohydrat.

Den overnevte definisjonen hviler på internasjonal forskning og rapporter. Den svenske rapporten Mat vid fetma fra Statens beredning för medicinsk utvärdering, definerer to separate former for lavkarbo: moderat og streng og sier følgende: “Måttlig lågkolhydratkost har i rapporten definierats som ≤40 E% kolhydrater medan strikt lågkolhydratkost är definierat till ≤20 E% kolhydrater. I den måttliga lågkolhydratkosten har fettinnehållet varit 35 till 40 E%, medan energiandel fett varit 45 till 50 E% i den strikta lågkolhydratkosten. Energiandel protein har utgjort cirka 20 till 25 E% i måttlig lågkolhydratkost respektive 30 till 35 E% i den mer strikta varianten.”

Denne definisjonen er med andre ord som følger:
Moderat lavkarbo: ≤40% av energiinntaket.
Streng lavkarbo: ≤20% av energiinntaket.

Den amerikanske diabetes-organisasjonen ADA har tidligere definert lavkarbo og bruker følgende definisjon: Lavkarbokosthold (low carbohydrate diet): under 130 gram eller under 26% (ut ifra et kosthold med 2000 kcal) karbohydrat om dagen. Denne definisjonen har også blitt brukt i annen vitenskapelig litteratur.
Oppsummert er ADA sin definsjon:

Lavkarbo: ≤26% av energiinntaket eller ≤130 gram om dagen.

Også anerkjent forskere innen feltet har ønsket å lage en konsensus rundt begrepene. I denne artikkelen publisert i 2008, gikk mange av de fremste forskerne innen lavkarbo sammen og la frem følgende forslag til definisjon:

Moderatkarbo (Moderate-carb diet, MCD): ≤130-225 gram karbohydrat eller 26-45% av energiinntaket.
Lavkarbokosthold (Low-carb diet, LCD): ≤50-130 gram karbohydrat eller 10-26% av energiinntaket.
Ketogent lavkarbokosthold (Low-carb ketogenic diet, LCKD): ≤50 gram karbohydrat eller 10% av energiinntaket.*

Gjeldene overnevnte definisjon fra fagrådet i Kostreform for bedre helse er basert på en sammenslåing av de overnevnte definisjoner og basert på et kosthold med 2000kcal.

 

*I vitenskapelig litteratur defineres oftest «Very Low Carbohydrate Ketogenic Diet» (VLCKD) som mindre enn 50 gram karbohydrat om dagen eller under 10%. Dette er ut ifra en gjennomsnittlig beregning av terskel for ketonuria.