Nordland fylkeslag


Årsmøte Kostreform Nordland

Innkalling til Årsmøte 2017 Dato: Søndag 19. februar 2017 Tid: 18:00-20:00 Sted: Sjøveien 22F, 8370 Leknes Dagsorden: 1. Konstituering 2. Valg av referent 3. Årsmelding 2016 4. Årsregnskap 2016 med revisjonsrapport 5. Innkomne saker 6. Valg av styre Medlemmer som har betalt årsavgiften for 2017 har møte- og stemmerett Vel møtt! […]

Årsmøte