Årsmøte Kostreform Vestfold


Innkalling til Årsmøte 2017

Tidspunkt: Onsdag 15. februar
Klokken: 19:00
Sted: Sandefjord Motor Hotell, Fokserødveien 21, 3241 Sandefjord

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Årsregnskap med revisjonsrapport
4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan
7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser
8. Valg

Relevante sakspapirer vil bli delt ut og gjennomgått på møtet.

I år ønsker styret å invitere medlemmene til å komme med gode innspill og ønsker til aktivitetsplanen. Styret har foreløpig ikke utarbeidet en egen aktivitetsplan for 2017 utover at vi planlegger å fortsette med samme type aktiviteter som vi har hatt tidligere år. Vi fortsetter å arrangere en større kostholdskonferanse i året, i tillegg til 3-4 temamøter med aktuelle temaer som er åpne for både medlemmer og ikkemedlemmer.

I denne forbindelse håper derfor styret at engasjerte og interesserte medlemmer vil komme på årsmøtet og gi oss innspill til hva slags aktiviteter dere ønsker dere. Er det ting dere savner? Det er satt av tid til diskusjon og innspill til aktivitetsplanen i møtet.

Styret vil på grunnlag av innspillene vi får sette opp en aktivitetsplan som blir sendt ut i etterkant av årsmøtet og som skal være styrende for Kostreform Vestfold sine aktiviteter i 2017.

Håper så mange medlemmer som mulig ønsker å delta på årsmøtet og være med på å løfte Kostreform Vestfold sitt arbeid videre.
Mvh
Camilla K. Maktabi
Leder Kostreform Vestfold