Årsmøte Kostreform Troms


Innkalling til Årsmøte 2017

Tidspunkt: lørdag 25. februar
Klokken: 11:00
Sted: Seminaret, Adresse: Seminarbakken 3, 9008 Tromsø. Det ligger på baksiden av Tinghuset.

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Årsregnskap med revisjonsrapport
4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan
7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser
8. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være oss i hende innen 18 februar 2017
Årsmelding og revidert regnskap legges frem på årsmøtet.
Styret har ikke satt opp forslag til aktiviteter og vi ønsker at medlemmene kommer med innspill på hva som er ønsket av aktiviteter.
Vi håper at dere som medlemmer kan delta aktivt og være støttespillere til den nye styret.

Da ønsker vi gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til årsmøtet.
Det vil bli enkel servering.

For Kostreform Troms
Bodil Salomonsen
Konstituert leder