Årsmøte Kostreform Rogaland


Innkalling til Årsmøte 2016

Tidspunkt:    Mandag 22. februar
Klokken:    19:00
Sted:    Bedriftsveien 15, 4313 Sandnes, 2. etg.

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Årsregnskap med revisjonsrapport
4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan
7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser
8. Valg

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet skal framsettes skriftlig til kostreform@kleppnett.no og må være mottatt senest 25. januar 2016.

Har du lyst til å være med å bidra i styrearbeidet? Vi trenger stadig nye ressurser, og har du tid og lyst så ta gjerne kontakt! Jobben vi gjør er viktig og er du en pådriver vil vi gjerne ha deg med på «laget» 🙂

Se også Facebook arrangementet HER

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Kostreform for bedre helse
Rogaland fylkeslag