Årsmøte Kostreform Rogaland


Innkalling til Årsmøte 2017

Tidspunkt: Mandag 20. februar
Klokken: 19:00
Sted: Bedriftsveien 15, 4313 Sandnes, 2. etg. (Lokalet til Livsglede for alle)

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Årsregnskap med revisjonsrapport
4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan
7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser
8. Valg

Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet skal framsettes skriftlig til rogaland@kostreform.no og må være mottatt senest 23. januar 2017.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret
Rogaland fylkeslag