Årsmøte Kostreform Oslo & Akershus


Innkalling til Årsmøte 2017

Dato: mandag 6. februar
Tid: 18:30-20:00
Sted: Eldorado Bokhandel, Torggata 9A, Oslo

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Årsregnskap med revisjonsrapport
4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret
5. Innkomne saker
6. Aktivitetsplan
7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser
8. Valg

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret
Oslo & Akershus fylkeslag