Årsmøte Kostreform Nordland


Innkalling til Årsmøte 2017

Dato: Søndag 19. februar 2017
Tid: 18:00-20:00
Sted: Sjøveien 22F, 8370 Leknes

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Valg av referent
3. Årsmelding 2016
4. Årsregnskap 2016 med revisjonsrapport
5. Innkomne saker
6. Valg av styre

Medlemmer som har betalt årsavgiften for 2017 har møte- og stemmerett

Vel møtt!

Med hilsen
KOSTREFORM for bedre helse
Tidligere nestleder ved Kostreform Oslo & Akershus
og initiativtager til fylkeslag i Nordland for 2017,
Eva Therese Johansen