Årsmøte Kostreform Hordaland


Husk Årsmøte 2016

Tidspunkt: 19. januar
Klokken: 19.00
Sted: Nordre Skansemyren 20 (i anneks bak hovedhus)

Dagsorden:
1. Velkommen og innledning
2. Årsmelding 2015
3. Årsregnskap 2015
4. Innkomne saker
5. Aktivitetsplan 2016
6. Budsjett 2016
7. Valg av styreleder og styremedlemmer

Vi ønsker nye kandidater til Fylkesstyret. Kom gjerne med forslag! (Deg selv eller andre).

Forslag til kandidater og/eller andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet framsettes skriftlig til Elin Horntvedt: elinegenaes@yahoo.no. Dette må være styret i hende senest 10. januar 2016.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
KOSTREFORM for bedre helse
Hordaland Fylkeslag
v/ Styret

 

ANNONSE