Årsmøte Kostreform Hordaland


Innkalling til Årsmøte 2017

Tidspunkt: torsdag 16. februar
Klokken: 19:00
Sted: Nordre Skansemyren 20, 5019 Bergen.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av protokollfører
5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
6. Styrets årsmelding 2016
7. Årsregnskap 2016
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
KOSTREFORM for bedre helse
Hordaland Fylkeslag
v/styret