Årsmøte i Kostreform Oslo & Akershus


Lørdag 7. februar avholdes årsmøte for Kostreform Oslo og Akershus. Dette skjer etter Kostholdskonferansen.

Tid: 16.30

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo

 

Dagsorden:

1. Konstituering – innkallelse (PDF)

2. Årsmelding (PDF)

3. Årsregnskap med revisjonsrapport (PDF)

4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret

5. Innkomne saker

6. Aktivitetsplan (PDF)

7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser (PDF)

8. Valg
På valg er leder, inntil 3 styremedlemmer, og varamedlemmer.
Følgende i det eksisterende styret er ikke på:
Styremedlemmer: Marius Larsen, Ingunn Notøy, Anders G. Kindberg.

Dersom du ikke har betalt kontingenten for 2015, kan du gjøre det på årsmøtet.

VELKOMMEN!