Åpent møte Hordaland


Vårt første møte etter sommeren nærmer seg.

17.08.kl. 18:30 treffes vi på Batteriet, Kong Oscarsgt.nr.7.

GRATIS INNGANG.

Vi ønsker å bruke dette møtet til å bli kjent med våre medlemmer. Her har du mulighet til å stille spørsmål, hente inspirasjon og legge inn ønsker for tema utover høsten. Vi trenger DITT engasjement for å få en “KOSTREFORM”.

Velkommen!