Dagsarkiv: 14. februar 2017


Årsmøte Kostreform Hordaland

Innkalling til Årsmøte 2017 Tidspunkt: torsdag 16. februar Klokken: 19:00 Sted: Nordre Skansemyren 20, 5019 Bergen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av protokollfører 5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 6. Styrets årsmelding 2016 7. Årsregnskap 2016 8. […]

Årsmøte