Dagsarkiv: 30. januar 2017


Årsmøte Kostreform Nordland

Innkalling til Årsmøte 2017 Dato: Søndag 19. februar 2017 Tid: 18:00-20:00 Sted: Sjøveien 22F, 8370 Leknes Dagsorden: 1. Konstituering 2. Valg av referent 3. Årsmelding 2016 4. Årsregnskap 2016 med revisjonsrapport 5. Innkomne saker 6. Valg av styre Medlemmer som har betalt årsavgiften for 2017 har møte- og stemmerett Vel møtt! […]

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte Kostreform Oslo & Akershus

Innkalling til Årsmøte 2017 Dato: mandag 6. februar Tid: 18:30-20:00 Sted: Eldorado Bokhandel, Torggata 9A, Oslo Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Årsregnskap med revisjonsrapport 4. Ansvarsfrihet for fylkesstyret 5. Innkomne saker 6. Aktivitetsplan 7. Budsjett med eventuelle godtgjørelser 8. Valg Vel møtt! Med vennlig hilsen Styret Oslo & Akershus […]