Dagsarkiv: 6. september 2016


Prategruppa Agder

Velkommen til felles semesterstart ! Så er vi i gang igjen, med nytt semester. Vi måtte utsette den felles grillkvelden i juni til august pga sykdom. Men Marit som vi skulle ha vært hos, er nå langtidssykemeldt og venter på operasjon. Dermed har vi sett oss nødt til å hoppe […]

temakveld