Landsstyret


Landsstyret 2016-2017:Per Bjønnes Kristiansen - Leder Kostreform

Per Bjønnes Kristiansen (leder)

Gunn-Karin Sakariassen (nestleder)

Geir Finnbråten (medlem/kasserer)

Nina Husø (sektretær)

Julia Schreiner Benito (redaktør Kostnytt)

Åse-Line Baltzersen (web)

Andreas Dønåsen

Jens Veiersted (leder fagrådet)

 

 

Varamedlemmer:

Marianne Hinna Fjogstad

Kristin Høiåsen

Espen Tyrihjell

 

Fagrådet:

Jens Veiersted

 

Valgkomité:

Jan Mesicek (Leder)

Camilla K. Maktabi

Marius W. Larsen

 

Landsstyret 2015-2016:

Leder i Kostreform for bedre helse 2015-2016 var lege og spesialist i indremedisin, Erik Hexeberg, som har lang erfaring som forsker innen hjertesykdom og som lenge, sammen med sin kone Sofie Hexeberg, har brukt kostholdsendringer som en integral del i sin behandling av pasienter.

Hovedstyret i Kostreform. Fra venstre: Linn Kristin Brenden, Geir-Inge Marøy, Åse-Line Baltzersen, Bjarte Bakke, Torunn Moholdt, Per Bjønnes Kristiansen, Julia Benito, Geir Finnbråten, Erik Hexeberg. Fraværende: Marianne Fjogstad.

Landsstyret i Kostreform 2015-2016. Fra venstre: Linn Kristin Brenden, Geir-Inge Marøy Østensen , Åse-Line Baltzersen, Bjarte Bakke, Torunn Moholdt, Per Bjønnes Kristiansen, Julia Benito, Geir Finnbråten, Erik Hexeberg.           Ikke tilstede: Marianne Fjogstad.